ชุมชน

พันพรรณเป็นชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะตอนแรกตั้งใจจะอยุ่กันแค่ 2-3 คน แต่พออยู่มามีคนเข้ามาเป็นสมาชิกถาวรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีสมาชิกถาวร 22 คน รวมเด็กๆ ด้วย 5 คน

สมาชิกชุนชนอยู่กันแบบสาธารณะโภคี หรือแบบคอมมูน คือทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของส่วนกลาง ทำงานร่วมกัน บริโภคใช้สอยร่วมกัน มีครัวที่เดียวกัน กินข้าวร่วมกันทุกมื้อ