การใช้สถานที่

พันพรรณ มีห้องประชุม ที่พัก ห้องน้ำ รับรองคนได้ประมาณ 40 คน ถ้าต้องการเต๊นด้วยเรามีเตรียมไว้ให้ แต่ทุกอย่างที่นี่จะง่ายๆไม่หรูหราไม่สะดวกสบายมากนัก ถ้าท่านต้องการมาใช้สถานที่ก็สามารถรถจัดเองทั้งหมดหรือให้เราจัดหลักสูตรให้เลยก็ได้ แล้วแต่ว่าสนใจเรื่องอะไรที่เราทำที่นี่

กิจกรรมที่เราช่วยฝึกอบรมให้ได้ แบ่งออกเป็น 5 อย่างดังนี้คือ

1.การทำบ้าน
– บ้านดิน
– บ้านก้อนฟาง
– บ้านยางรถยนต์
– บ้านกระสอบทราย

2.การทำเกษตรอินทรีย์
– การทำปุ๋ยหมัก
– การทำจุลินทรีย์
– การเก็บเมล็ดพันธุ์
– การทำน้ำส้มควันไม้
– เทคนิคการปลูกแบบต่างๆ

3.การทำอาหาร
– อาหารไทย
– น้ำสมุนไพร
– การทำเบเกอรี่
– อาหารเพื่อสุขภาพ

4.การแปรรูปอาหาร
– การทำแยม
– การทำไวน์
– การทำน้ำส้มหมัก
– ถั่วงอกธัญพืชงอก
– การทำน้ำเต้าหู้ เต้าหู้

5.การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
– การทำเตาอบดิน
– ไฮโดรริกแรมปั๊ม
– ส้วมที่ทำให้เป็นปุ๋ยเปียก และแห้ง
– เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
– อควาพอนิค (การเลี้ยงปลาและปลูกผักด้วยกัน)