วัยโจ๋พาบุกป่าแม่โจ้บ้านดิน

รับบริจาคทุนทรัพย์ /รับอาสาสมัครร่วมกิจกรรม วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556
• ปลูกป่าในพื้นที่ป่าไม่สมบรูณ์
• สร้างฝายชะลอน้ำ
• พูดคุยแลกเปลี่ยนให้ชุมชนเกิดความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่าและยาวนาน

     ชุมชนบ้านแม่โจ้ได้จัดทำโครงการดูแลรักษาป่าไม้และต้นน้ำในผืนป่าชุมชน โดยมีกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านแม่โจ้เป็นผู้ดำเนินการและใช้ชื่อว่า
“กลุ่มวัยโจ๋แม่โจ้บ้านดิน” ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 12 คน  ดูแลรักษาผืนป่าจำนวน 500 ไร่ ปลูกป่า/ฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม่สมบรูณ์ถูกบุกรุกถากกาง
สร้างฝายชะลอน้ำตามลำธารล่องน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำ เพราะเมื่อผืนป่าขาดความชุ่มชื้นจะเอื้อต่อการเกิดไฟป่า ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษจากหมอกควันไฟตามมา  ทางกลุ่มวัยโจ๋แม่โจ้บ้านดินมีความปรารถนาที่จะรักษาผืนป่าและต้นน้ำของอุทยานแห่งชาติศรีลานนาในเขตบ้านแม่โจ้
ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการต้องการการสนับสนุนดังนี้
1 ทุนทรัพย์
ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอบ มีดดายหญ้า ขวาน เลื่อยตัดกิ่งไม้ เสียม คราดมือเสือ พลั่ว ถังน้ำดับไฟป่า ฯลฯ
และสนับสนุนการดำเนินการโครงการต่อไป

2 อาสาสมัครปลูกป่าและสร้างฝาย
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556
ณ ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา (ผืนป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2532)
บริเวณหมู่บ้านแม่โจ้  ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

อาสาสมัครสนับสนุนค่าอาหารมื้อละ 100 บาท
ที่พักฟรี ที่โฮมสเตย์แม่โจ้บ้านดิน  กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาประจำตัว โลชั่นกันยุง ฯ
ทางเราจะมีหมอนและผ้าห่มจัดไว้ให้ค่ะ
การเดินทาง http://maejobaandin.siam2web.com/

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ DekAgro_004@hotmail.com
โทร 089-560-1543 / 089-191-5789 (อ้อม) / 087-189-3913 (พี่ทองใบ)
Facebook: แม่โจ้ บ้านดิน (Maejo baandin)
Facebook: Pun Pun Organic Farm

เลขที่บัญชีสำหรับโอนเงิน
ชื่อบัญชี วิสหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์แม่โจ้บ้านดิน ต.บ้านเป้า
ธนาคาร ธกส สาขาเมืองแกน
เลขที่บัญชี 02-00-11-975-962

ชื่อบัญชี นางทองใบ เล็กนามณรงค์
ธนาครกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
เลขที่บัญชี 547-1151-577

***โอนเงินแล้วรบกวนอีเมลหรือโทรเข้ามาแจ้งด้วยค่ะ