คอร์สเก็บกิน

หลังฝนลงเม็ด ในซอกหลืบของป่าก็เต็มไปด้วยอาหารนานาชนิด พวกเราออกหากินร่าเริงแจ่มใส รี่ไปซุปเปอร์มาเกตหลังเขา ร่วมสำรวจแหล่งอาหารอันอุดม เก็บกินของขวัญจากธรรมชาติกับบรรดาหญิงชายนักหากินแห่งพันพรรณ

:: คอร์สเก็บกิน ::
คอร์สเก็บผักเก็บเห็ดหน้าฝน ทั้งจากในสวนและในป่า
เรียนรู้จากปรุงอาหารจากแม่ครัวพ่อครัวสุดเซียนของพันพรรณ

วันที่ 17(เย็น) -19 กรกฎาคม 2558
วันที่ 25(เย็น) – 27 กันยายน 2558

ณ พันพรรณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จำนวนรับ 25 คน

ที่พักและการเตรียมตัว http://goo.gl/qABXIK
แผนที่ http://goo.gl/2cSTej
Google map http://goo.gl/maps/SJ1QX

ค่าเข้าร่วม 2,500 บาท
เป็นค่าที่พัก (2 คืน) ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสนับสนุนการดำเนินงานของสวนต่อไป (ไม่รวมค่าเดินทาง)
นักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย ที่มีใจอยากเรียนรู้ ติดต่อขอทุนได้ http://goo.gl/XLervt

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รับใบสมัครได้ที่ punpun.farm@gmail.com จ้า