Good Morning Bangkok “รู้จักอาหาร รู้จักตัวเอง”

กิจกรรม Good Morning Bangkok

“รู้จักอาหาร รู้จักตัวเอง”

 Good Morning Bangkok “รู้จักอาหาร รู้จักตัวเอง” เป็นกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้คนกรุงเทพฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การพึ่งพาตนเองในระบบปัจจัยสี่ อันเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่
สามารถทำทานที่บ้านได้ด้วยตนเอง และมีการพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องอาหารว่าจะต้องเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก 
ปรุงเองได้ ปลอดภัยกว่าท้องตลาด และเชิญชวนให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกับระบบเกษตรอินทรีย์ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่สามารถเก็บไว้ปลูกต่อไปได้ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ลดการพึ่งพาอาหารในระบบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในเรื่องการภาวนาเพื่อให้คนได้รู้จักตัวเอง รู้จักสิ่งที่กินเข้าสู่ร่างกาย รู้จักร่างกาย
และจิตใจ ให้ผู้คนกลับมาดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพื่อการมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและงดงาม 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย
- การเสวนาเกี่ยวกับเรื่องอาหารและเมล็ดพันธุ์ โดยคุณโจน จันใด 
- เวิร์คช็อปเรื่องอาหาร ขนม และผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
- พูดคุยและแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
- เปิดโรงทาน แจกอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากสวนพันพรรณ
- จำหน่ายผักอินทรีย์ เบเกอรี่ อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ หนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อการพึ่งตนเอง

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ สวนพุทธธรรม สวนโมกข์ กรุงเทพ


ผู้ร่วมจัด : สวนพันพรรณ, ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง, 
กลุ่มตีลังกาคิดเซ่ และเพื่อนๆ จากสวนเกษตรอินทรีย์

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุดใจ ข่าขันมณี โทรศัพท์ ๐๘ ๕๓๒๕ ๘๘๓๗, 
อีเมลล์ ksudjai13@hotmail.com

กำหนดการ

๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (หิ้วปิ่นโตมาจากบ้าน อาหารไม่ใส่ผงชูรส) มีดนตรีชูรส, 
พันพรรณเปิดโรงทานน้ำสมุนไพร น้ำถั่วเขียวกู้โลก (เตรียมแก้วน้ำมาเอง)
๐๘.๓๐ น. ระหว่างรับประทานอาหาร มีการแสดงของเด็กๆ จากสวนพันพรรณ 
๐๘.๕๐ น. เสวนากับโจน จันใด ในหัวข้อ “อาหารจะต้องเป็นเรื่องง่ายๆ”
๐๙.๒๐ น. หยุดสักครู่ดูตัวเอง (นำภาวนาโดยโจน)
๐๙.๓๐ น. เริ่มเวิร์คช็อป ขึ้นแป้งขนมปัง ทิ้งไว้ ๓๐ นาที
๐๙.๔๕ น. ขึ้นแป้งขนมเค้ก ทิ้งไว้ ๓๐ นาที
๑๐.๐๐ น. ขึ้นก้อนขนมปัง ทิ้งไว้ ๓๐ นาที
๑๐.๑๕ น. “อบขนมเค้กด้วยกระทะกับโจน”
๑๐.๒๕ น. สอนทำน้ำส้มกล้วย และกัมพูชา
๑๐.๓๐ น. อบขนมปัง 
๑๐.๔๐ น. ปั้นก้อนคุกกี้
๑๐.๕๐ น. หยุดสักครู่ดูตัวเอง 
๑๑.๐๐ น. ขึ้นแป้งเพื่อทำเส้นพาสต้า ทิ้งไว้ ๓๐ นาที
๑๑.๒๐ น. ทำ “ส้มตำง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้” สูตรใส่ผิวมะกรูด ไม่ใส่น้ำตาล โดยโจน
๑๑.๓๐ น. ตัดเส้นพาสต้า
๑๑.๕๐ น. หยุดสักครู่ดูตัวเอง
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (พันพรรณเปิดโรงทาน น้ำ อาหาร : ข้าวเหนียว ส้มตำ น้ำพริกมิโสะ ผักสด ไข่ต้ม – ร่วมสบทบค่าอาหารได้ตามศรัทธา)
๑๓.๐๐ น. สอนทำน้ำสลัด ซอส โยเกิร์ต ครีมชีส 
๑๓.๓๐ น. เปิดวงสนทนา “ชีวิตกับเมล็ดพันธุ์” โดยโจน จันใด และเพื่อนเครือข่ายหลายกลุ่ม
๑๔.๓๐ น เปิดเวิร์คช็อปในแต่ละบูธ จากเครือข่ายที่เข้าร่วม
๑๖.๔๐ น. ดนตรีปิดงาน (เบญจลีลา)

วิทยากรเวิร์คช็อป โดย โจน จันใด เยาวดี ชูคง และทีมงาน
กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม หากผู้สนใจมาตั้งแต่เช้าก็จะได้เรียนรู้เต็มที่ตามต้องการ
**งานนี้เรียนฟรีทุกท่าน

บูธต่างๆ ของเพื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จำหน่ายผักอินทรีย์ 
เบเกอรี่ อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ หนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อการพึ่งตนเอง
ผู้ร่วมงาน โปรดเตรียม ปิ่นโตอาหารเช้า จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถุงผ้า และภาชนะอื่นๆ สำหรับใส่อาหาร
และสินค้าที่จำหน่ายในงาน เนื่องจากงานนี้ปลอดพลาสติก!