เยี่ยมบ้านที่อเมริกากับ โจน จันใด

นนรืรนอำรืไแาน

เยี่ยมบ้านที่อเมริกากับ โจน จันใด :  7 – 17 กันยายน 2562

- เทรคกิ้งบนเทือกเขาร็อกกี้ที่ความสูง 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

- ชื่นชมกับใบไม้เปลี่ยนสีบนยอดเขาใต้ท้องฟ้าที่กว้างที่สุด

- เยี่ยมชมโรงงานคราฟเบียร์ ชิมรสชาติภูมิปัญญาอันล้ำลึกของคนตะวันตก

- สัมผัสวัฒนธรรมครอบครัวแบบอเมริกัน

- ลองพักอาศัยอยู่ในบ้านก้อนฟาง บ้านยางรถยนต์บนเทือกเขาสูง

- วิ่งเล่นในทุ่งกว้างที่คนอินเดียแดงเคยล่าสัตว์ และทำสงคราม

- เยี่ยมชมธุรกิจกัญชาในโคโลราโด

 

การเดินทางครั้งนี้จะไม่ได้พักในโรงแรม แต่พักในบ้านรวมกัน บ้านหลังแรกอยู่ในเมืองแล้วไปเที่ยว Boulder ชมโรงงานชาที่มีชื่อเสียง ไป pearl street ดูความสวยงามของเมือง ไปเมือง Fort Collins  เยี่ยมโรงงานคราฟเบียร์ที่เป็นธุรกิจแบบยั่งยืน และอื่นๆ

จากนั้นไปที่ Jefferson ที่ความสูง 3,000 เมตร พักในบ้านก้อนฟาง และบ้านยางรถยนต์ จากที่นี่จะไปไฮค์กิ้งบนยอดเขาต่างๆ ดูทุ่งหญ้า ทันดราที่อยู่สูงเหนือระดับที่ต้นไม้จะโตได้ เยี่ยมหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ Alma เป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงที่สุดในอเมริกา เยี่ยมชมธุรกิจกัญชา

เราทำอาหารกินด้วยกัน เช่ารถตู้เดินทางด้วยกัน และอาจจะนอนเต๊นในแค๊มปิ้งทริปด้วย

รายละเอียดในการเดินทางของผู้ร่วมเดินทาง

   – ต้องขอวีซ่าเอง

   – ซื้อตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ เอง

   – พวกเราจะไปรับทุกคนที่สนามบิน  Denver

   – ขากลับไปส่งที่สนามบิน Denver

ค่าใช้จ่ายในระหว่างอยู่ในอเมริกา : 60,000 บาทต่อคน

ที่จำนวนนี้รวมค่าอาหารทุกมื้อ ค่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ หรือการเดินทาง ค่าธรรมเนียมต่างๆในระหว่างทาง ไปรับส่งสนามบิน

ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่นเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรืออื่นๆ

รับจำนวน 10 คนเท่านั้น

คนที่สนใจติดต่อที่ punpun.farm@gmail.com