Pun Pun Thai http://thai.punpunthailand.org Sustainable living and learning center Fri, 13 Jul 2018 04:51:46 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1 พันพรรณ http://thai.punpunthailand.org/?p=633 http://thai.punpunthailand.org/?p=633#comments Wed, 24 Aug 2011 19:14:43 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=633 พันพรรณ คือ สวนเกษตรอินทรีย์เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นทั้งบ้านที่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราวของชาวชุมชน เป็นทั้งศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และสวนฝึกอบรมการอยู่แบบพึ่งตนเอง

พันพรรณ พยายามที่จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด ด้วยการสร้างอาหารเอง ดูแลร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติ สร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ( บ้านดิน ) และประดิษฐ์เครื่องมือง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน เป็นต้น

พันพรรณ ต้องการที่จะนำวิถี ของการเก็บเมล็ดพันธุ์กลับมาในชีวิตของเราและเพื่อนเกษตรกร ด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อปลูกและแจกจ่ายแลกเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่ใกล้จะสูญหายไปจากโลกหากไม่มีคนปลูกต่อ ไม่ใช่เพื่อการค้าแต่เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

พันพรรณ ยังคงเรียนรู้ต่อไป เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย

Seed Saving Project

…]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=633 0
การเก็บเมล็ดพันธุ์ http://thai.punpunthailand.org/?p=631 http://thai.punpunthailand.org/?p=631#comments Wed, 24 Aug 2011 19:14:22 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=631 เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์แท้หรือพันธุ์พื้นเมือง เริ่มหายไปจากโลกเราอย่างรวดเร็ว การหายไปของพันธุ์ต่างๆ เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงในชีวิตของคนเรา เพราะอาหารคือความมั่นคง ไม่ใช่เงิน  ปัจจุบันมีกลุ่มบริษัทไม่กี่บริษัทที่พยายามจะยึดครองอาหารของโลก โดยการยึดครองพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์แท้ไว้ แล้วเร่งผลิตพันธุ์ผสมหรือพันธุ์ที่ควบคุมไม่ให้มีเมล็ดปลูกต่อไปได้ หรือพัฒนาพันธุ์ให้ผิดธรรมชาติไปเช่นพันธุ์ จีเอ็มโอ (GMOs ย่อมาจากคำว่า Genetically Modified Organisms หมายถึง การดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งปกติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้) พอชาวบ้านปลูกพันธุ์จากบริษัทเขาก็ไม่มีโอกาสปลูกพันธุ์แท้อีกต่อไป เพราะเขาเห็นว่าพันธุ์จากบริษัทโตเร็วลูกดกสวยและมีตลาดรับซื้อด้วย แล้วพันธุ์แท้ก็เริ่มถูกทิ้งให้สูญไปอย่างรวดเร็ว แต่พันธุ์จากบริษัทต้องซื้อทุกครั้งที่ปลูก และราคาก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เคยลดลงเลยปัจจุบันเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวนมากราคากิโลกรัมละเป็นหมื่นบาทขึ้นไป ทุกครั้งที่ปลูกต้องซื้อ 60% ของการลงทุนการเกษตรคือค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยและยาเคมี  อาหารถูกพัฒนาเพื่อตลาด ไม่ได้พัฒนาเพื่อคนอีกต่อไป คุณค่าที่มีในอาหารลดลงรสชาติ จืดชืด แต่รูปทรงอวบอ้วนสวยงาม ความปลอดภัยไม่มีใครเอยถึง ราคาที่แท้จริงของอาหารแพงขึ้นแต่ราคาในตลาดกลับถูกลง ผู้แบกภาระทั้งหมดคือเกษตรกร อาหารในปัจจุบันทำให้เกษตรกรเป็นหนี้ ทำให้ผู้บริโภคมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น ผู้รับผลประโยชน์คือบริษัทไม่กี่บริษัท

68889_504657047722_165100062_30092243_4297860_n

วันนี้เราเห็นว่าถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ เรามีความสุขไม่ได้ มีเสรีภาพไม่ได้ เพราะเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ชีวิตไม่มีความมั่นคง เราจึงสนใจที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แท้ของทุกอย่างที่เป็นอาหาร ก่อนที่มันจะสูญหายไป มันเป็นมรดกตั้งแต่บรรพบุรุษของเราได้เก็บรักษา พัฒนา และส่งต่อมาถึงพวกเรา มันน่าละอายมาก หากรุ่นเราจะทำให้มันสูญหายไปก่อนที่จะถึงมือลูกหลาน แล้วพวกเขาจะกินอะไร

 

 

>> วิธีการขอรับเมล็ดพันธุ์ สำหรับผู้ที่สนใจจะขอจ้ะ

1. ศึกษาข้อมูลก่อนปลูกนี๊ดนึง ว่าต้นนี้ขนาดใหญ่แค่ไหน …

]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=631 0
บ้านดิน http://thai.punpunthailand.org/?p=629 http://thai.punpunthailand.org/?p=629#comments Wed, 24 Aug 2011 19:14:12 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=629 ในยุคแรกๆเชื่อกันว่ามนุษย์ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาเมื่อจำนวนประชากรมากขึ้นแต่จำนวนถ้ำมีจำกัด มนุษย์เริ่มใช้กิ่งไม้และใบไม้ทำเป็นที่อยู่อาศัย แต่ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมากมนุษย์ก็เริ่มใช้ดินมาโบกฉาบผนังบ้านภาษาอีสาน และลาวเรียกว่า ทาเปี๋ยะ (wattle&duab)

จากนั้นมนุษย์ก็เริ่มพัฒนามาใช้หินก่อด้วยดินและทำอิฐดินก่อด้วยดิน (adobe) จนกระทั่งเข้าสู่ยุคโลหะมนุษย์เริ่มเปลี่ยนเครื่องมือจากหินมาเป็นโลหะ จากนั้นมนุษย์ก็เริ่มรู้จักใช้ไม้ทำที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้มากขึ้น แต่มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายหรือในที่แห้งแล้งกันดารเขาก็ยังทำบ้านดิน อยู่อาศัยเรื่อยมาจนปัจจุบัน

บ้านดินถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก บ้านดินมีอายุยาวนานที่สุดในโลกด้วยในปัจจุบันยังมีบ้านดินเก่าๆอายุตั้งแต่ 200 -1,000 ปี กระจายอยู่ทั่วโลก เช่น บ้านของอินเดียแดงเผ่าอนาซาซีซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในรัฐนิวเม็กซิโก โคโลราโด อริโซนา บางแห่งมีอายุเกือบ 2000 ปี เช่น ที่ เมือง เทาพูเอบโบลซึ่งที่นี่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มี คนอาศัยอยู่ยาวนานที่สุดในโลก คือตั้งแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ตลอดมาไม่เคยขาดช่วงเลย นอกจากนี้ยังมีบ้านดินเก่าแก่อีกมากมายกระจายอยู่ทั่วไปในตะวันออกกลาง แอฟริกา จีน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในเขตทะเลทราย หรือบริเวณที่แห้งแล้งกันดารมากๆเพราะบริเวณเหล่านี้จะมีอากาศแปรปรวนมาก หน้าร้อนก็จะร้อนจัดหน้าหนาวก็หนาวจัดจนมีหิมะลงเป็นเดือนๆในสภาวะเช่นนี้คน จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีฟืน ไม่มีไฟฟ้า ช่วยปรับความร้อนในบ้าน แต่บ้านดินช่วยให้คนอยู่รอดมาได้หลายพันปีจนปัจจุบัน

…]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=629 0
ชุมชน http://thai.punpunthailand.org/?p=627 http://thai.punpunthailand.org/?p=627#comments Wed, 24 Aug 2011 19:13:52 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=627 พันพรรณเป็นชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะตอนแรกตั้งใจจะอยุ่กันแค่ 2-3 คน แต่พออยู่มามีคนเข้ามาเป็นสมาชิกถาวรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีสมาชิกถาวร 18 คน รวมเด็กๆ ด้วย 3-4 คน

สมาชิกชุนชนอยู่กันแบบสาธารณะโภคี หรือแบบคอมมูน คือทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของส่วนกลาง ทำงานร่วมกัน บริโภคใช้สอยร่วมกัน มีครัวที่เดียวกัน กินข้าวร่วมกันทุกมื้อ…

]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=627 0
กิจกรรม http://thai.punpunthailand.org/?p=625 http://thai.punpunthailand.org/?p=625#comments Wed, 24 Aug 2011 19:13:24 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=625 คอร์สภาษาไทย

คอร์สทำสบู่เบื้องต้น (1/2 วัน)   รอรอบต่อไปนะจ๊ะ
   14 กรกฏาคม 2561  ( 9.00 – 12.00น.)  

FERMENTATION WORKSHOP  (4 วัน)  เต็มแล้วจ้า

   11 – 14  สิงหาคม 2561 

คอร์สพึ่งตนเอง (4 วัน)
   24 – 27 สิงหาคม 2561
      7 – 10 กันยายน 2561

คอร์สปักหลัก (5 วัน)
      21 – 25 กันยายน 2561

คอร์สสุขภาพ (Healthy Pun Pun) โดยพี่กฤษ (4 วัน)
   ยังไม่มีกำหนด

คอร์สทำอาหารสไตล์พันพรรณ (4 วัน)
จัดอีกทีปีหน้าค่ะ 2562

คอร์สเอาจริง! (22 วัน)

]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=625 0
การใช้สถานที่ http://thai.punpunthailand.org/?p=622 http://thai.punpunthailand.org/?p=622#comments Wed, 24 Aug 2011 19:13:01 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=622 พันพรรณ มีห้องประชุม ที่พัก ห้องน้ำ รับรองคนได้ประมาณ 40 คน ถ้าต้องการเต๊นด้วยเรามีเตรียมไว้ให้ แต่ทุกอย่างที่นี่จะง่ายๆไม่หรูหราไม่สะดวกสบายมากนัก ถ้าท่านต้องการมาใช้สถานที่ก็สามารถรถจัดเองทั้งหมดหรือให้เราจัดหลักสูตรให้เลยก็ได้ แล้วแต่ว่าสนใจเรื่องอะไรที่เราทำที่นี่

กิจกรรมที่เราช่วยฝึกอบรมให้ได้ แบ่งออกเป็น 5 อย่างดังนี้คือ

1.การทำบ้าน
– บ้านดิน
– บ้านก้อนฟาง
– บ้านยางรถยนต์
– บ้านกระสอบทราย

2.การทำเกษตรอินทรีย์
– การทำปุ๋ยหมัก
– การทำจุลินทรีย์
– การเก็บเมล็ดพันธุ์
– การทำน้ำส้มควันไม้
– เทคนิคการปลูกแบบต่างๆ

3.การทำอาหาร
– อาหารไทย
– น้ำสมุนไพร
– การทำเบเกอรี่
– อาหารเพื่อสุขภาพ

4.การแปรรูปอาหาร
– การทำแยม
– การทำไวน์
– การทำน้ำส้มหมัก
– ถั่วงอกธัญพืชงอก
– การทำน้ำเต้าหู้ เต้าหู้

5.การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
– การทำเตาอบดิน
– …

]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=622 0
เกษตรอินทรีย์ http://thai.punpunthailand.org/?p=487 http://thai.punpunthailand.org/?p=487#comments Tue, 23 Aug 2011 19:13:41 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=487 อาชีพเกษตรกร คืออาชีพที่มีความมั่นคงมากที่สุดและเป็นอาชีพที่เป็นอิสระมีเวลาว่าง มีความสุขมากที่สุด เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตอาหาร อาหารมีความมั่นคงยิ่งกว่าเงินและทองคำ อาหารกินได้ทันทีที่หิว แต่เงินทองคำกินไม่ได้ ทั้งยังมีมูลค่าต่างขึ้นลงตลอดเวลาเงินมีโอกาสพังทลายได้ทุกเมื่อ เงินเฟ้อตลอดเวลาด้วย

การเป็นเกษตรกรในที่นี้คือ คนที่ปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินเท่านั้น ไม่รวมถึงคนที่ปลูกเพื่อขายคนที่ปลูกมัน ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวเพื่อขายเอามาซื้ออาหารกินไม่ถือว่าเป็นเกษตรกร แต่เป็นผู้ทำธุรกิจทางการเกษตรซึ้งคนทำธุรกิจทางการเกษตรจะจนมีแต่หนี้สินทำงานหนักและเป็นทุกข์มากที่สำคัญไม่มีวันรวย

เกษตรกรที่มีความมั่นคงมีความสุขต้องเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้น เพราะตราบใดที่ยังใช้ปุ๋ยใช้ยา ใช้เมล็ดพันธุ์จากบริษัทอยู่ เราก็ยังติดอยู่ในกับดักของภาคธุรกิจอยู่ เราจะเป็นอิสระไม่ได้เราต้องพึ่งพาเขาหาเงินให้เขาตลอดไป…

]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=487 0
หนังสือ http://thai.punpunthailand.org/?p=998 http://thai.punpunthailand.org/?p=998#comments Mon, 22 Aug 2011 19:13:42 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=998

 

 

เซ็กส์กับความรักของคนขี้อาย
โจน จันใด

>> อ่านรายละเอียด

หนังสือเล่มละ 190 บาท

 

 

 

 

 

กลับบ้าน 

>>อ่านรายละเอียด

หนังสือเล่มละ 150 บาท

 

 

 

 

อยู่กับดิน
16 ปีการปั้นดินเป็นบ้าน ของโจน จันใด

>> อ่านรายละเอียด

หนังสือเล่มละ 220 บาท

 

 

 

 

 

 

งานเก็บเมล็ดพันธุ์คืองานสุดท้ายในชีวิตผม
รวมบทสัมภาษณ์เรื่องราวการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและการพึ่งตนเอง ของ โจน จันใด

>>อ่านรายละเอียด

หนังสือเล่มละ 120 บาท

 

 

 

 

>> สั่งซื้อหนังสือ <<

 …

]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=998 0
สื่อ http://thai.punpunthailand.org/?p=618 http://thai.punpunthailand.org/?p=618#comments Sun, 21 Aug 2011 19:12:30 +0000 http://thai.punpunthailand.org/?p=618 รวมบทสัมภาษณ์คุณโจน จันใด

อ่านต่อ

]]>
http://thai.punpunthailand.org/?feed=rss2&p=618 0