Pun Pun Thai Sustainable living and learning center 2018-02-18T08:07:31Z http://thai.punpunthailand.org/?feed=atom WordPress btodd <![CDATA[พันพรรณ]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=633 2011-11-07T12:28:30Z 2011-08-24T19:14:43Z พันพรรณ คือ สวนเกษตรอินทรีย์เล็ก ๆ แห่งหนึ่งในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นทั้งบ้านที่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราวของชาวชุมชน เป็นทั้งศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน และสวนฝึกอบรมการอยู่แบบพึ่งตนเอง

พันพรรณ พยายามที่จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุด ด้วยการสร้างอาหารเอง ดูแลร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติ สร้างบ้านด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ( บ้านดิน ) และประดิษฐ์เครื่องมือง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำร้อน เป็นต้น

พันพรรณ ต้องการที่จะนำวิถี ของการเก็บเมล็ดพันธุ์กลับมาในชีวิตของเราและเพื่อนเกษตรกร ด้วยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อปลูกและแจกจ่ายแลกเปลี่ยน เมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่ใกล้จะสูญหายไปจากโลกหากไม่มีคนปลูกต่อ ไม่ใช่เพื่อการค้าแต่เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์

พันพรรณ ยังคงเรียนรู้ต่อไป เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย

Seed Saving Project

…]]>
0
btodd <![CDATA[การเก็บเมล็ดพันธุ์]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=631 2017-05-21T04:56:48Z 2011-08-24T19:14:22Z เนื่องจาก เมล็ดพันธุ์แท้หรือพันธุ์พื้นเมือง เริ่มหายไปจากโลกเราอย่างรวดเร็ว การหายไปของพันธุ์ต่างๆ เป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงในชีวิตของคนเรา เพราะอาหารคือความมั่นคง ไม่ใช่เงิน  ปัจจุบันมีกลุ่มบริษัทไม่กี่บริษัทที่พยายามจะยึดครองอาหารของโลก โดยการยึดครองพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่เป็นพันธุ์แท้ไว้ แล้วเร่งผลิตพันธุ์ผสมหรือพันธุ์ที่ควบคุมไม่ให้มีเมล็ดปลูกต่อไปได้ หรือพัฒนาพันธุ์ให้ผิดธรรมชาติไปเช่นพันธุ์ จีเอ็มโอ (GMOs ย่อมาจากคำว่า Genetically Modified Organisms หมายถึง การดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ซึ่งปกติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้) พอชาวบ้านปลูกพันธุ์จากบริษัทเขาก็ไม่มีโอกาสปลูกพันธุ์แท้อีกต่อไป เพราะเขาเห็นว่าพันธุ์จากบริษัทโตเร็วลูกดกสวยและมีตลาดรับซื้อด้วย แล้วพันธุ์แท้ก็เริ่มถูกทิ้งให้สูญไปอย่างรวดเร็ว แต่พันธุ์จากบริษัทต้องซื้อทุกครั้งที่ปลูก และราคาก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่เคยลดลงเลยปัจจุบันเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวนมากราคากิโลกรัมละเป็นหมื่นบาทขึ้นไป ทุกครั้งที่ปลูกต้องซื้อ 60% ของการลงทุนการเกษตรคือค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยและยาเคมี  อาหารถูกพัฒนาเพื่อตลาด ไม่ได้พัฒนาเพื่อคนอีกต่อไป คุณค่าที่มีในอาหารลดลงรสชาติ จืดชืด แต่รูปทรงอวบอ้วนสวยงาม ความปลอดภัยไม่มีใครเอยถึง ราคาที่แท้จริงของอาหารแพงขึ้นแต่ราคาในตลาดกลับถูกลง ผู้แบกภาระทั้งหมดคือเกษตรกร อาหารในปัจจุบันทำให้เกษตรกรเป็นหนี้ ทำให้ผู้บริโภคมีปัญหาสุขภาพมากขึ้น ผู้รับผลประโยชน์คือบริษัทไม่กี่บริษัท

68889_504657047722_165100062_30092243_4297860_n

วันนี้เราเห็นว่าถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ เรามีความสุขไม่ได้ มีเสรีภาพไม่ได้ เพราะเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ชีวิตไม่มีความมั่นคง เราจึงสนใจที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์แท้ของทุกอย่างที่เป็นอาหาร ก่อนที่มันจะสูญหายไป มันเป็นมรดกตั้งแต่บรรพบุรุษของเราได้เก็บรักษา พัฒนา และส่งต่อมาถึงพวกเรา มันน่าละอายมาก หากรุ่นเราจะทำให้มันสูญหายไปก่อนที่จะถึงมือลูกหลาน แล้วพวกเขาจะกินอะไร

 

 

>> วิธีการขอรับเมล็ดพันธุ์ สำหรับผู้ที่สนใจจะขอจ้ะ

1. ศึกษาข้อมูลก่อนปลูกนี๊ดนึง ว่าต้นนี้ขนาดใหญ่แค่ไหน …

]]>
0
btodd <![CDATA[บ้านดิน]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=629 2011-11-07T12:31:09Z 2011-08-24T19:14:12Z ในยุคแรกๆเชื่อกันว่ามนุษย์ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาเมื่อจำนวนประชากรมากขึ้นแต่จำนวนถ้ำมีจำกัด มนุษย์เริ่มใช้กิ่งไม้และใบไม้ทำเป็นที่อยู่อาศัย แต่ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมากมนุษย์ก็เริ่มใช้ดินมาโบกฉาบผนังบ้านภาษาอีสาน และลาวเรียกว่า ทาเปี๋ยะ (wattle&duab)

จากนั้นมนุษย์ก็เริ่มพัฒนามาใช้หินก่อด้วยดินและทำอิฐดินก่อด้วยดิน (adobe) จนกระทั่งเข้าสู่ยุคโลหะมนุษย์เริ่มเปลี่ยนเครื่องมือจากหินมาเป็นโลหะ จากนั้นมนุษย์ก็เริ่มรู้จักใช้ไม้ทำที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้มากขึ้น แต่มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายหรือในที่แห้งแล้งกันดารเขาก็ยังทำบ้านดิน อยู่อาศัยเรื่อยมาจนปัจจุบัน

บ้านดินถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก บ้านดินมีอายุยาวนานที่สุดในโลกด้วยในปัจจุบันยังมีบ้านดินเก่าๆอายุตั้งแต่ 200 -1,000 ปี กระจายอยู่ทั่วโลก เช่น บ้านของอินเดียแดงเผ่าอนาซาซีซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในรัฐนิวเม็กซิโก โคโลราโด อริโซนา บางแห่งมีอายุเกือบ 2000 ปี เช่น ที่ เมือง เทาพูเอบโบลซึ่งที่นี่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มี คนอาศัยอยู่ยาวนานที่สุดในโลก คือตั้งแต่สร้างมาจนถึงปัจจุบันมีคนอาศัยอยู่ตลอดมาไม่เคยขาดช่วงเลย นอกจากนี้ยังมีบ้านดินเก่าแก่อีกมากมายกระจายอยู่ทั่วไปในตะวันออกกลาง แอฟริกา จีน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะอยู่ในเขตทะเลทราย หรือบริเวณที่แห้งแล้งกันดารมากๆเพราะบริเวณเหล่านี้จะมีอากาศแปรปรวนมาก หน้าร้อนก็จะร้อนจัดหน้าหนาวก็หนาวจัดจนมีหิมะลงเป็นเดือนๆในสภาวะเช่นนี้คน จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีฟืน ไม่มีไฟฟ้า ช่วยปรับความร้อนในบ้าน แต่บ้านดินช่วยให้คนอยู่รอดมาได้หลายพันปีจนปัจจุบัน

…]]>
0
btodd <![CDATA[ชุมชน]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=627 2011-11-14T02:51:30Z 2011-08-24T19:13:52Z พันพรรณเป็นชุมชนโดยไม่ได้ตั้งใจ เพราะตอนแรกตั้งใจจะอยุ่กันแค่ 2-3 คน แต่พออยู่มามีคนเข้ามาเป็นสมาชิกถาวรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีสมาชิกถาวร 18 คน รวมเด็กๆ ด้วย 3-4 คน

สมาชิกชุนชนอยู่กันแบบสาธารณะโภคี หรือแบบคอมมูน คือทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของส่วนกลาง ทำงานร่วมกัน บริโภคใช้สอยร่วมกัน มีครัวที่เดียวกัน กินข้าวร่วมกันทุกมื้อ…

]]>
0
btodd <![CDATA[กิจกรรม]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=625 2018-02-18T08:05:32Z 2011-08-24T19:13:24Z คอร์สภาษาไทย

คอร์สพึ่งตนเอง (4 วัน)
30 มีนาคม – 2 เมษายน 2561
27 – 30 เมษายน 2561 (คอร์สเต็มแล้วค่ะ)

คอร์สปักหลัก (5 วัน)
คอร์สสำหรับการเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบพึ่งตนเองบนที่ดินใหม่
6 – 10 เมษายน 2561

คอร์สสุขภาพ (Healthy Pun Pun) โดยพี่กฤษ (4 วัน)
ยังไม่มีกำหนด

คอร์สเอาจริง! (22 วัน)
หลักสูตรการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย สำหรับคนไทยอายุ 20-40 ปี
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 (คอร์สเต็มแล้วค่ะ)

อาสาสมัครและนักฝึกงาน

เรารับอาสาสมัครมาช่วยและร่วมเรียนรู้ตลอดทั้งปี

อ่านต่อ

 

การใช้สถานที่และจัดกิจกรรม

มีห้องประชุม ที่พัก ห้องน้ำ รับรองคนได้ประมาณ 40 คน ถ้าต้องการเต๊นด้วยเรามีเตรียมไว้ให้ …

]]>
0
btodd <![CDATA[การใช้สถานที่]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=622 2011-11-07T12:40:10Z 2011-08-24T19:13:01Z พันพรรณ มีห้องประชุม ที่พัก ห้องน้ำ รับรองคนได้ประมาณ 40 คน ถ้าต้องการเต๊นด้วยเรามีเตรียมไว้ให้ แต่ทุกอย่างที่นี่จะง่ายๆไม่หรูหราไม่สะดวกสบายมากนัก ถ้าท่านต้องการมาใช้สถานที่ก็สามารถรถจัดเองทั้งหมดหรือให้เราจัดหลักสูตรให้เลยก็ได้ แล้วแต่ว่าสนใจเรื่องอะไรที่เราทำที่นี่

กิจกรรมที่เราช่วยฝึกอบรมให้ได้ แบ่งออกเป็น 5 อย่างดังนี้คือ

1.การทำบ้าน
– บ้านดิน
– บ้านก้อนฟาง
– บ้านยางรถยนต์
– บ้านกระสอบทราย

2.การทำเกษตรอินทรีย์
– การทำปุ๋ยหมัก
– การทำจุลินทรีย์
– การเก็บเมล็ดพันธุ์
– การทำน้ำส้มควันไม้
– เทคนิคการปลูกแบบต่างๆ

3.การทำอาหาร
– อาหารไทย
– น้ำสมุนไพร
– การทำเบเกอรี่
– อาหารเพื่อสุขภาพ

4.การแปรรูปอาหาร
– การทำแยม
– การทำไวน์
– การทำน้ำส้มหมัก
– ถั่วงอกธัญพืชงอก
– การทำน้ำเต้าหู้ เต้าหู้

5.การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
– การทำเตาอบดิน
– …

]]>
0
admin <![CDATA[เกษตรอินทรีย์]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=487 2011-11-07T06:30:55Z 2011-08-23T19:13:41Z อาชีพเกษตรกร คืออาชีพที่มีความมั่นคงมากที่สุดและเป็นอาชีพที่เป็นอิสระมีเวลาว่าง มีความสุขมากที่สุด เพราะเกษตรกรคือผู้ผลิตอาหาร อาหารมีความมั่นคงยิ่งกว่าเงินและทองคำ อาหารกินได้ทันทีที่หิว แต่เงินทองคำกินไม่ได้ ทั้งยังมีมูลค่าต่างขึ้นลงตลอดเวลาเงินมีโอกาสพังทลายได้ทุกเมื่อ เงินเฟ้อตลอดเวลาด้วย

การเป็นเกษตรกรในที่นี้คือ คนที่ปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินเท่านั้น ไม่รวมถึงคนที่ปลูกเพื่อขายคนที่ปลูกมัน ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวเพื่อขายเอามาซื้ออาหารกินไม่ถือว่าเป็นเกษตรกร แต่เป็นผู้ทำธุรกิจทางการเกษตรซึ้งคนทำธุรกิจทางการเกษตรจะจนมีแต่หนี้สินทำงานหนักและเป็นทุกข์มากที่สำคัญไม่มีวันรวย

เกษตรกรที่มีความมั่นคงมีความสุขต้องเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้น เพราะตราบใดที่ยังใช้ปุ๋ยใช้ยา ใช้เมล็ดพันธุ์จากบริษัทอยู่ เราก็ยังติดอยู่ในกับดักของภาคธุรกิจอยู่ เราจะเป็นอิสระไม่ได้เราต้องพึ่งพาเขาหาเงินให้เขาตลอดไป…

]]>
0
admin <![CDATA[หนังสือ]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=998 2017-07-15T05:05:40Z 2011-08-22T19:13:42Z

 

 

เซ็กส์กับความรักของคนขี้อาย
โจน จันใด

>> อ่านรายละเอียด

หนังสือเล่มละ 190 บาท

 

 

 

 

 

กลับบ้าน 

>>อ่านรายละเอียด

หนังสือเล่มละ 150 บาท

 

 

 

 

อยู่กับดิน
16 ปีการปั้นดินเป็นบ้าน ของโจน จันใด

>> อ่านรายละเอียด

หนังสือเล่มละ 220 บาท

 

 

 

 

 

 

งานเก็บเมล็ดพันธุ์คืองานสุดท้ายในชีวิตผม
รวมบทสัมภาษณ์เรื่องราวการเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและการพึ่งตนเอง ของ โจน จันใด

>>อ่านรายละเอียด

หนังสือเล่มละ 120 บาท

 

 

 

 

>> สั่งซื้อหนังสือ <<

 …

]]>
0
btodd <![CDATA[สื่อ]]> http://thai.punpunthailand.org/?p=618 2011-11-08T15:01:43Z 2011-08-21T19:12:30Z รวมบทสัมภาษณ์คุณโจน จันใด

อ่านต่อ

]]>
0