ชุมชน

ไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้ส่วนตัวใน 6 ปีแรก แต่ปี 2553  เริ่มมีเงินเดือนให้บางคนที่มีความจำเป็นส่วนตัว เดือนละ  2,000 บาท ปี 2554 เริ่มให้เงินเดือนหลายคนมากขึ้น เพราะมีคนมาอยู่มากขึ้น หลายคนก็ต้องการความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

ชุมชนพันพรรณไม่มีกฎระเบียบ ไม่มีข้อบังคับ ทุกคนต้องฝึกฝนการอยู่ร่วมกัน โดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ใช้การประชุมแก้ปัญหา พันพรรณไม่มีผู้นำในการตัดสินใจ ทุกอย่างใช้ที่ประชุมในการตัดสินใจ แต่ละคนต่างมีโอกาศคิดและทำตามความต้องการของตัวเอง ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ ใช้งบประมาณเยอะ ก็จะคุยกันในที่ประชุมก่อน

ชุมชนพันพรรณเป็นการทดลองอยุ่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่ เป็นชุมชนของคนใช้แรงงาน เป็นเกษตรกร งานหลักๆ ของเราคือการใช้แรง เวลาในการประชุมพูดคุยถกเถียงกัน ค่อนข้างจะน้อย การอ่านการศึกษาเรียนรู้เหมือนคนทั่วๆ ไปก็น้อย แต่เราก็มีปัญหากันน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม เราเพิ่งเริ่มมาได้ 8 ปีกว่าๆ ยังต้องเรียนรู้ต่อไปอีกยาวนาน